Türk mitolojisinde Buğdayık nedir?

Türk ve Altay mitolojilerinde kuşların önderi olarak kabul edilen hayvan Buğdayık’tır.

Bu kuşa Budayık veya Pudayık da denir.

Köpeklerin atası olan Kumayık ile birlikte anılırlar. Bir Kırgız atasözünde şöyle denilmektedir. ”Kuş törüsü (reisi) Buğdayık, it törüsü (reisi) Kumayık.”

Sıradan bir kuş türü olmayıp, efsânevi bir varlıktır fakat bazı kuş türlerine de adı verilmiştir.

Tüm kuşların Buğdayık’ın soyundan geldiğine inanılır. Buğdayık yeryüzündeki tüm kuşlara önderlik eder.

Etimolojik olarak Buğdayık, Bu/Buğ/Bug kökünden türemiştir. Buğday toplayan anlamına gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir